הוראות הפעלה

 גלאי רדאר - מפרט טכני

תעודת אחריות

גלאי רדאר

קובץ עדכון מצלמות כולל דחלילים

קובץ עדכון מצלמות ללא דחלילים

מדריך עדכון מצלמות

סרטון הדרכה עדכון מצלמות