zzVooV

האפליקציה

מבט כללי עבור נסיעתך

במהלך נסיעתך תוכל לראות את המרחק אותו ביצעת, הזמן אותו נסעת, המהירות הממוצעת ואת המהירות שלך ברגע נתון..

ניתן לדווח ולקבל בזמן אמת מהמשתמשים השונים על התרעות במהלך נסיעתך!

דיווחים

התרעות חיישנים

כאשר מתקבלת התרעה על רדאר דבורה או לייזר, המערכת מעדכנת שאותר התרעה דרך החיישנים ומעדכנת את שאר המשתמשים הנמצאים באזורך 

האפליקציה תומכת בהתרעות קוליות והתרעות ויזואליות. שפות: 

  • עברית

  • ערבית

  • אנגלית

  • רוסית

תמיכה בריבוי שפות